Bilişim alanı küreselde son 50 senedir var olan ancak bugün günümüzde olağan üstü derecede öneme sahip bir sektördür. Gelişme değeri oldukça yüksek olan bilişim alanı, dünyadaki gelişmiş birçok ülkelerde önemli sektörlerin başlarında gelmektedir. Ülkemizde ise işletmeler kurumsallaşma aşamasında hızlı bir şekilde ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaçta bir hayli artmaya başlamıştır. Bu nedenlerden dolayı, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlilik sahibi insanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Şu anda bile başka dallardan, başka meslekleri yapan insanlar bilişim teknolojileri alanında ki ihtiyaca yönelmeye devam ediyorlar. Yalnız doğru olan ise bilişim teknolojileri alanının içerisinde, temel düzeyden başlayarak bu yeterliliğe sahip insanlar yetiştirmektir.

Bilişim teknolojileri alanı, güncel olarak bakıldığında en başta yazılımı, olmazsa olmaz bilgisayar donanımı, birbirleri ile görüşebilmesi için bilgisayar ağları, ve bundan sonra hep gelişecek olan iletişim teknolojileri gibi bu alanda kendini yetiştirmiş olan insan gücüne sahiptir. Bilişim teknolojileri alanı; internet, prosedürler, intranet ve iletişim araçları gibi bir çok sayıda detaylara sahiptir. Gelecekte ise bilişim teknolojileri alanı, çalışma hayatının en değerli iş alanlarından birisi olmaya devam edecektir. Bilişim teknolojileri alanında kifayet sahibi insanlar yetiştirmek amacı ile ülkemizde bilişim teknolojileri alanının ilerlemesi ve gelişimi için çok fazla önem taşıdığı gibi bizleri içinde oldukça önemlidir.

Okulumuzda Bilişim Teknolojileri alanında 2 dalımız mevcuttur:

  • Veri Tabanı Programcılığı
  • Siber Güvenlik ve Ağ İşletmenliği