Nuri Demirağ  ilkokul programımız, öğrencinin her yönden gelişimini destekleyeceğini taahhüt  eder. Akademik gelişimin yanı sıra programımızın temelinde çocuğa öğrenme sevgisini aşılamak ve çocukta öz farkındalık yaratmak vardır.

Hedefimiz, programımızın içeriğinde çok önemli bir yer tutan “Karakter Eğitimi” çalışmalarıyla çocuklarda nezaket kurallarına uymayı, empati kurmayı, sorumluluk almayı, azimli, saygılı ve cömert olmayı geliştirmektir.

Aynı zamanda programımız, çatışma çözümü (arabuluculuk) arkadaşlık kurma ve ekip olmayı bilme yetilerini çocuklara kazandırmayı hedefler.

Haftalık ……. Saat İngilizce eğitimi ile öğrencilerimize, günlük hayatı kolaylaştıracak hazırbulunuşluk seviyelerine uygun İngilizce eğitimi sağlıyoruz.

4.sınıftan itibaren konusunda uzman branş öğretmenleri tarafından sürdürülen eğitim-öğretim programıyla hedeflenen; öğrencileri araştırmayı bilen,  alt yapısı kuvvetli ve tam donanımlı olarak ortaokula hazırlamaktır.

Ayrıca Bilişim TeknolojileriGörsel SanatlarMüzik ve Beden Eğitimi ders programlarının içerikleri bireyin güçlü olduğu alanların desteklenmesine uygun olarak planlanır ve uygulanır.