Değerli Velimiz,

Gelişimin ve değişimin süreklilik içerisinde olduğu havacılık sektörü, içerisinde pek çok prestijli mesleği barındıran, yüksek sorumluluk ve dikkat gerektiren önemli bir alan olup ülkemizde de son dönemlerde gittikçe daha fazla tercih edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının önerdiği müfredat çerçevesinde havacılık adı altında açılan resmî ve özel okullar arasına Nuri Demirağ Havacılık ve Teknoloji Lisesi olarak katılıp havacılığın disiplin anlayışına uygun, dinamik, idealist, İngilizce diline hâkim, uluslararası standartlarda nitelikli uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Havacılık ve bilişim alanlarında eğitim alacak ve ilerleyecek her bir bireyin ulusal veya uluslararası bir sertifikaya ya da belgeye sahip olması gerekmektedir. Bundan dolayı okulumuzda verilecek eğitim gerek alanın yeterliliğine gerekse sektörün temsilcilerinin gözetim ve koordinasyonuna uygun olacaktır. Okulumuzda eğitim alan ve alacak olan her bir öğrencimizin alanda ki bilgi, beceri ve donanımlarının lisanslandırılması (SHT’Sivil Havacılık Modül Sınavı’ , EASE ‘European Aviation Safety Agency’) adına ilgili otorite kurumlarına da başvuru yapılacaktır.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi ve havacılık sektöründe gerçekleştirdiği pek çok milli çalışma bu sektörde ki mesleklere olan ilgiyi artırmış ve yeni meslek alanlarının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tüm bu gelişmeler beraberinde mesleki alanda lise eğitimine duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Havacılık ve bilişim alanlarında ülkemizi geleceğe taşıyacak siz gençleri yetiştirmek için çıktığımız bu yolda bize verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı siz velilerimize çok teşekkür ederiz.

Bu yolda Türk tarihinde ilk ve en önemli girişimleri yapmış olan, okulumuzun da isim babası olan Nuri Demirağ’ı anmadan geçmememiz gerektiğine inanıyorum. Geleceğimizin mimarı olan değerli gençlerimizi geleceğe taşıyacak yegâne varlık kadim değerlerimizdir. Tüm Nuri Demirağ Havacılık ve Teknoloji Lisesi ailesi olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında başarılar diler, verimli bir yıl olmasını temenni ederim.

Saygılarımla
Turan YILDIRIM
KURUCU MÜDÜR