“Türk, tayyaresini kendi eliyle yapmalıdır.
Mademki bir millet tayyaresiz yaşayamaz, o halde, bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememelidir. Size kat’iyetle söylüyorum; on seneye varmadan biz, bütün tayyarelerimizi motorlarıyla beraber, en küçük vidasına kadar baştan başa kendimiz yapacağız.”

“Eğer Avrupalılar, Amerikalılar yapabiliyorsa, biz de yaparız. Yapamam demek, benliğimden, varlığımdan vazgeçtim; aczimi, zaafımı kabul ettim demektir.”

Nuri DEMİRAĞ 1936

Nuri Demirağ (1886-1957)

1886 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen Nuri Demirağ bulunduğu dönemde havacılıktan demiryollarına, sanayiden inşaat sektörüne kadar pek çok alanda ülkemize büyük katkılarda bulunmuş önemli şahsiyetlerinde başında yer almaktadır. Özellikle demiryolu inşası üzerine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 1934 yılında Atatürk tarafından “Demirağ” soyadı verilmiştir. İlerleyen zamanlarda Türk Havacılığına yaptığı katkılarla havacılığın ülkemizde uluslararası standartlara erişmesine imkân sağlamıştır. 13 Kasım 1957 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.