Değerli Velimiz,

2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamış olan Nuri Demirağ Havacılık ve Teknoloji Lisesi bir amaç doğrultusunda kurulmuştur.

İleri, hep ileri gitmek, daima gelişmek ve yenilenmek…

İşte bu amaç ışığında, Nuri Demirağ Lisesi olarak her bir öğrencimize ileri seviye imkânlar sunarak ona çıktığı bu yolculukta rehberlik etmek isteriz. Biliriz ki bugünün gençleri yarının geleceği olacaktır. Eğitimin vicdani bir sorumluluk olduğunu bilerek çıktığımız bu yolda amacımız duygu ve düşüncelerinin farkına varabilen, kendini tanıyabilen, iradesini yönetebilen ve doğru şekilde eyleme dökebilen, medeni ve bilimle iç içe olan ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirmektir. Sadece eğitim vermekle yetinmedik ve yetinmeyeceğiz.

En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün de dediği gibi özümüze dönmeli, kendimiz geliştirmeli, üretmeli ve bunu yapabilecek bireyler yetiştirmeliyiz. Ancak ülkemizi böyle geleceğe taşıyabiliriz.

Yaşayarak öğrenmeye ve dil kökenli bir eğitime öncelik veren lisemiz, her öğrenciyi kendi kendine yeten ve fikirlerini gerçekleştiren bir birey olarak teorik bilgileri gerçek hayatla bağdaştırmaya yönlendirir.
Amacımız kendini gerçekleştirmiş her öğrenciyi üniversiteye yönlendirmektir. 9. Sınıftan itibaren planla ve sistemli olarak başlanan üniversiteye hazırlık çalışmalarımızla her öğrencimize istediği üniversiteyi seçebilme imkânını da sunuyoruz.

Okulumuzdaki her öğretmenimiz, öğrencilerimizin bilişsel gelişimi doğrultusunda bir eğitim sunar. Ancak esas olan her öğrencimizin insani gelişimine olanak sağlamaktır.

Eğitim olmadıkça bilim ve gelişim olamaz, işte bu yüzden önemli olan bugünün gençlerini yarının geleceğine dönüştürebilmektir.

Saygılarımla
Merve BAŞAR
Okul Müdürü