Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerini, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerileri yüksek, akılcı hedefler doğrultusunda kendine güvenen, mutlu ve üretmeyi yaşam felsefesi haline getirmeyi amaçlayan bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK NEDİR?

 • Rehberlik bireyi tanıma işidir.
 • Rehberlik bireyi bireyin kendisine tanıtma işidir.
 • Rehberliğin merkezinde birey vardır.
 • Rehberlik bireyin potansiyelini fark etme, fark ettirme ve potansiyelleri doğrultusunda kararlar alması ve seçimler yapmasına yardımcı olabilmektir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK NE DEĞİLDİR?

 • Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez.
 • Rehberlikte bireye acıma duygusu ile yaklaşılmaz.
 • Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tüm yöntem ve teknikler bireyi yönlendirmek için amaç değil araçtır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik disiplin görevini üstlenmez, bireyi yargılamaz.
 • Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.
 • Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.

HEDEFLERİMİZ

Nuri Demirağ Özel Havacılık Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi öğrencilerimizin birey olarak kabul gördüğü ve merkezine bireyi alan bir eğitim anlayışının hâkim olmasına destek verir. Gelişimsel, önleyici ve mesleki rehberlik anlayışını benimser ve uygular.  Kendi özelliklerini tanıyan, kendine güvenen, kendisi ve çevresi ile barışık, başkalarının farklılıklarını kabullenen, olumlu ilişkiler kuran, arkadaş ilişkileri ve okul yaşamı boyunca karşılaşabileceği güçlüklerde kendi adına karar verebilen ve bu sorunları çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, hatalarını fark eden, eksikliklerini kabul eden, kendine ve başkalarına saygılı, duyarlı davranan, sorumluluk alan, ilkeleri olan ve sorgulayıcı, eleştirici bakış açısıyla düşünen sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden en üst düzeyde gelişmelerine yardımcı olmaktır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Öğrenciyi tanıma çalışmaları
 • Dikkat güçlendirme çalışmaları
 • Öğrencinin duygusal, sosyal, psikolojik gelişiminin takibi
 • Psiko sosyal gelişimi güçlendirici drama çalışmaları
 • Kendini ifade etme becerisini güçlendirici çalışmalar
 • Arkadaş ilişkileri ve problem çözme becerisinin kazandırılması
 • İlgi alanları ve yeteneklerini tanımasına yönelik çalışmalar
 • Öğrencinin akademik başarısını artırma çalışmaları
 • Ders çalışma becerilerinin gelişimi
 • Meslek tanıtımı ve yönlendirmesi

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Veli tanıma çalışmaları
 • Anne-baba danışmanlık çalışmaları
 • Konferans ve grup çalışmaları yoluyla veliler için eğitim ve bilgilendirme toplantılarının planlanması
 • Bültenler aracılığıyla sık karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme yapılması
 • Yeni kayıt yaptıran velileri okula uyum konusunda bilgilendirme

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Hizmet içi eğitim çalışmaları
 • Sınıf öğretmenliği konusunda müşavirlik
 • Öğrenci-öğretmen ilişkisinin güçlendirilmesine destek verilmesi

Birey gelişimsel süreçte kendi değerler sistemini oluşturmaya ve akademik olarak da başarı göstermeye çalışır. Çocuklar değer ve değerlendirmeleri tutarlı bir görünüm içinde sentezleme eğilimindedirler. Ebeveynler, öğretmenler ve akranlar tutarlı değerleri yansıtabilirlerse bu dönemdeki kimlik arayışı da kolaylaşır.